ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ตารางสอนสำหรับนักศึกษารหัส 59

คารางสอนห้อง1_59 ตารางสอนห้อง2_59

 

ตารางสอนสำหรับนักศึกษารหัส 58

ห้อง1_58ห้อง2_58

ตารางสอนสำหรับนักศึกษารหัส 57

ห้อง1_57ห้อง2_57

 

 

Blog Attachment