โครงการต้นกล้าท้าธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

743ed

โครงการต้นกล้าท้าธุรกิจ ประจำปี พ.ศ.2559

โดยส่วนสร้างสังคมผู้ประกอบการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฏาคม 2559

ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

  1. มหาวิทยาลัยศิลปกร ธุรกิจ Cake Pop
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธุรกิจ TRANS AXIS
  3. มหาวิทยาลัยสงขลา ศูนย์บริบารหาดใหญ่เนิร์สซิ่งแคร์
  4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Calories Story
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ edge+

ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสุูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้รับรางวัลแผนธุรกิจดีเด่น

742ed

Blog Attachment

Leave us a Comment