กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

25591020_9624

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1-3 รวมกันทำความดีเพื่อ พ่อหลวง ณ ท้องสนามหลวง

Leave us a Comment