อบรมฝึกประสบการณ์ 1/2559 ห้อง A

Event Description

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 รหัส 58 ห้อง A นักศึกษาทวิต่อเนื่อง ห้อง 102

31 สิงหาคม 2559 รหัส 57 ห้อง A ห้อง 206 รหัส 59 นักศึกษาทวิต่อเนื่อง ห้อง 102  และ ห้อง 302,304

รหัส 57 ห้อง A

จำนวน 23 คน อบรมที่ธาราพาร์ค ห้อง 206 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

รหัส 58 ห้อง A

จำนวน 10 คน (นักศึกษาทวิต่อเนื่อง) อบรมที่ธาราพาร์ค ห้อง 102 วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จำนวน 32 คน อบรมที่ธาราพาร์ค ห้อง 204 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

รหัส 59 ห้อง A

จำนวน 7 คน (นักศึกษาทวิต่อเนื่อง) อบรมที่ธาราพาร์ค ห้อง 102 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จำนวน 43 คน อบรมที่ธาราพาร์ค ห้อง 302,304 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

Built Process

Event Ticket Price

Gallery